Bedrijfslening MKB met Innovatiekrediet| Bedrijfsleningen.COM

Heb je een innovatief idee maar kun je het moeilijk financieren? Overweeg innovatiekrediet.

Startende bedrijven en gevestigde bedrijven kunnen een beroep doen op Innovatiekrediet.

Het Innovatiekrediet is een regeling van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. In 2012 is het budget voor het Innovatiekrediet 95 miljoen euro. Aanvragen kunnen het hele jaar worden ingediend. Deze worden in volgorde van binnenkomst behandeld.

Elke aanvraag wordt individueel beoordeeld en getoetst aan een aantal criteria. Voldoet u aan deze criteria en is nog budget beschikbaar, dan wordt het innovatiekrediet verleend.

Bedrijfslening MKB met Innovatiekrediet: wat is het

Het innovatiekrediet is een risicodragend krediet. Dit betekent dat er rente wordt berekend. De rente hangt af van het risicoprofiel en ligt voor nieuwe projecten in de bandbreedte van 4% – 10%.

Het krediet is bedoeld voor het  financieren van  innovatieve projecten die binnen een paar jaar jaren leiden tot nieuwe producten.

Dit kan de ontwikkeling zijn van een technisch product, maar ook het financieren van een klinische studie bij de ontwikkeling van een nieuw medicijn.

Een kenmerk moet zijn dat er een redelijke mate van technische risico aan verbonden is en dat deze innovaties van groot strategisch belang zijn voor de ondernemer.

Bedrijfslening MKB met Innovatiekrediet: hoeveel kan worden gefinancierd?

Een MKB ondernemer kan de R&D kosten voor 35% hiermee financieren tot een maximum van 5 miljoen euro. Dit kunnen zowel inkoopkosten zijn als IP kosten.

Als het project mislukt dan wordt de lening kwijtgescholden. Als het wel een succes wordt dan moet de lening binnen 10 jaar worden afgelost.

Het gaat om projecten die wellicht meer technisch risico’s in zich bergen, maar die van groot belang zijn voor de toekomst van uw bedrijf en een uitstekend perspectief hebben in de markt. Met het Innovatiekrediet kan voor mkb-bedrijven 35% en voor niet-mkb 25% van de ontwikkelingskosten van een project (eigen loonkosten, materialen, uitbestedingskosten, kosten octrooiaanvragen) worden gefinancierd tot een maximum van 5 miljoen euro. Indien het project in technische zin mislukt kan het verstrekte geld kwijtgescholden worden. Indien het project slaagt dan moet de lening inclusief opgebouwde rente binnen tien jaar worden terugbetaald.