Bedrijfslening MKB via nieuw innovatiefonds| Bedrijfsleningen.COM

Innovatiefonds voor vernieuwende MKB’ers

Innovatieve ondernemers in het MKB kunnen sinds 1 januari een beroep doen op het Innovatiefonds MKB+. MKB ondernemers met innovatieve ideeën vinden momenteel weinig animo bij banken voor een bedrijfslening. Door het nieuwe innovatiefonds van de overheid is er een extra middel beschikbaar om innovatie in Nederland te stimuleren.

500 mln. voor bedrijfsleningen MKB

Het Innovatiefonds MKB+ heeft de komende 3 jaar 500 miljoen euro beschikbaar.

Sinds 1 januari staat het fonds open voor investeerders in de creatieve industrie, zoals architectuur, mode, design en nieuwe media.

Het Innovatiefonds MKB+ kan als een van de investeerders tot maximaal 50 procent meefinancieren. De andere private investeerders ontvangen bij goed presterende fondsen 80 procent van de rendementen uit deze fondsen.

Vanaf 150k een beroep doen op het MKB bedrijfslening

MKB ondernemers kunnen met projecten vanaf 150.000 euro een beroep doen op het fonds. De innovatiekredieten worden rechtstreeks verstrekt aan ondernemingen en aan investeringsfondsen. 1/3 van de kosten die met ontwikkeling van vernieuwende producten en diensten gepaard gaat, kan worden gefinancierd.

Als het project tijdens de ontwikkelingsfase mislukt, wordt de bedrijfslening omgezet in een subsidie.

Inkomsten uit succesvolle investeringen stromen terug in het fonds. Hierdoor kan het fonds vier tot vijf ondernemingen van krediet voorzien in plaats van één.

MKB bedrijfslening:  hoe zit het met het kleinbedrijf?

Het lijkt er helaas wel op dat met dit fonds de ZZP’er wordt overgeslagen. Zoals aangegeven kun je vanaf 150k. financieringsbehoefte doen op het fonds. Voor de rest van het MKB is een investering van 150k. niet ondenkbaar.