Bedrijfsleningen in moeilijke tijden | Bedrijfsleningen.COM

Een bedrijfslening kan erg handig zijn. Voor startende ondernemers kan een bedrijfslening helpen om de zaak op te bouwen. Voor ondernemers die al een bedrijf hebben kan de behoefte leven om een bedrijfslening af te sluiten omdat er groeiplannen zijn of omdat problemen zijn met de cashflow.

Hoe je het wendt of keert, extra kapitaal kan dus nuttig zijn voor nieuwe ondernemers en/of bestaande ondernemers.

In de huidige tijd is echter het vinden van een bedrijfslening makkelijker dan daadwerkelijk een toegewezen krijgen. Banken zijn zeer terughoudend met het verschaffen van bedrijfsleningen.

Door de economische crisis is hun vermogen afgenomen en door de onzekerheid op de financiele markt is men een stuk conservatiever geworden in het verschaffen van financiering voor ondernemers.

Het moge daarom duidelijk zijn dat je als ondernemer tegenwoordig breder moet kijken dan puur de bancaire sector als bron voor kapitaal.  In dit artikel worden een aantal opties beschreven die je als ondernemer kunt overwegen indien je op zoek bent naar extra financiering.

1)      Overheidssubsidie

Er zijn zeer veel subsidies mogelijk bij de overheid.  Agentschap.nl is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en beschrijft een groot aanbod van verschillende leningen die de overheid verschaft aan ondernemers.

Een populaire bron voor een bedrijfslening is Qredits. Dit is een vorm van microfinanciering voor MKB ondernemers die maximaal 35.000 inhoudt. Interessant om te weten: ook mensen met een ‘krasje’ (eerder faillissement of BKR registraties) kunnen bij Qredits een kredietaanvraag doen.

Overigens, voor mensen die werkeloos zijn geworden en die vanuit een WW een bedrijf willen opstarten is er tevens starterskrediet. Dit is een lening die door het UWV wordt verstrekt die rond de 30.000 euro inhoudt. Het voordeel is dat je de lening niet terug hoeft te betalen als je eigen zaak mislukt.

2)      Mezzanine lening 

 

Mezzanineleningen worden uitgegeven door banken en private investeerders. Deze leningen zijn achtergestelde leningen.  Dit betekent dat bij een eventueel faillissement de leningverstrekker pas als laatst uitbetaald zal worden (indien er voldoende geld is). De kredietverstrekker loopt hiermee veel risico. In ruil hiervoor zal hij/zij een hoog rentepercentage vragen. Denk hierbij aan 3x zoveel als normaal. Typisch vraagt de kredietverstrekker ook een extra garantie (warrant). Hiermee krijgt de uitlener het recht om bijv. bij een verkoop van het bedrijf of bij een beursgang een bepaalde percentage van de aandelen te kopen tegen een vooraf afgesproken waarde.

Het nadeel van deze lening is dat de rentevergoeding hoger is dan normaal. Een voordeel is dat de mezzanine uitgever pas betaald hoeft te worden als de rest van de schuldeisers betaald zijn.

Tip: overweeg het inschakelen van een tussenpersoon die hierin gespecialiseerd is.

3)      Onderhandse lening

Een onderhandse lening is eigenlijk een lening die je afspreekt met bekenden. U spreekt met een bekende af hoeveel u leent en maakt hierover afspraken (denk aan de hoogte van het rente % en de betalingstermijnen).  Belangrijk is om deze zaken zorgvuldig vast te leggen zodat er achteraf geen onduidelijkheid ontstaat. Een voordeel van de onderhandse lening is dat men zeer waarschijnlijk geen schulden registratie kan uitvoeren. Als nadeel van de onderhandse lening kan gezegd worden dat de relatie met de bekende waar je lening mee afsluit daarmee wel een meer zakelijk karakter krijgt. Indien u dus een onderhandse lening met familie of vrienden afsluit, dan dient u bewust te zijn dat uw ‘vriendschap’ in gevaar kan komen indien u niet in staat bent om aan uw verplichtingen te voldoen.