Bedrijfsleningen op internet | Bedrijfsleningen.COM

In dit artikel bekijken we waar je op internet een bedrijfslening kunt vinden.  De volgende conclusies zijn gebaseerd op een dag zoeken.

1)      Nieuwe kredietverstrekkers op internet richten zich niet op ondernemers

Naast de bekende banken zijn er de afgelopen jaren ook nieuwe leningaanbieders gekomen die puur op internet hun diensten aanbieden. Als we kijken op de verschillende sites van kredietverstrekkers die alleen op internet actief zijn zoals Directa en Moneyou, dan is lenen voor ondernemers niet mogelijk.

2)      Lenen bij banken lijkt op dit moment het meest concreet wat betreft een zakelijke lening

De verschillende sites van de ING, ABN, SNS en Van Lanschot bieden informatie over het aanvragen van zakelijk krediet. Tarieven varieren tussen de 5% a 9% voor een zakelijke lening. De tarieven verschillen voor het doeleinde. Werkkapitaalkrediet zal rond de 7% rente ‘kosten’. Daarnaast wordt een kredietprovisie in rekening gebracht. Deze wordt berekend over de hoogste van het limiet of debetboeksaldo per kwartaal. Betaalkrediet heeft vaak een iets hogere rentevoet (8%). 

3)      Er zijn tussenpersonen actief

Er zijn diverse financieel adviseurs die bemiddelen tussen kapitaalverstrekkers enerzijds en bedrijven die geld zoeken anderzijds.

De sites die wij vonden zijn niet erg transparant wat betreft de kosten. Wel is bekend dat zij meestal op basis van een vaste fee & variabele beloning werken.

De tussenpersonen kenmerken zich vaak als ex-bank medewerkers en/of adviseurs met een relevant netwerk in ‘investeringsland’.

Conclusie:

Een bedrijfslening op internet zoeken levert nog weinig innovatiefs op. Een dagje bedrijfsleningen zoeken levert de meest concrete aanknopingspunten op bij de bekende banken.  Daarnaast zijn er adviseurs gevonden die bemiddelingsdiensten aanbieden.  Voor de rest zijn er weinig nieuwe of andere soortige kredietverleners dan banken gevonden die in de vorm van vreemd vermogen krediet willen verschaffen aan bedrijven.