Een bedrijfslening van de overheid | Bedrijfsleningen.COM

De overheid biedt verschillende regelingen aan om uw bedrijf te helpen met groei. Lees hier welke 4 bedrijfsleningen de overheid aanbiedt.

Hierbij een opsomming van bedrijfsleningen die de overheid u aanbiedt.

 

 

 

 

  1. Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)
  2. Groeifaciliteit
  3. Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
  4. Microkredieten
  5. Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Borgstellingregeling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Bij het afsluiten van een lening bij de bank zal men u om zekerheid vragen zoals een onderpand. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) kan u een borgstelling aanbieden voor het deel van het krediet waar u geen onderpand voor kan bieden. Mocht u niet in staat zijn om de lening af te lossen dan zal de overheid het gedeelte waar ze voor borg staat betalen aan de bank.

De regeling Groeifaciliteit

Deze faciliteit richt zich op bedrijven die op zoek zijn naar risicodragend vermogen. Via deze regeling hebben banken en investeringsmaatschappij een garantie van 50% op kapitaal wat zij injecteren in een onderneming.

De regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Deze regeling verstrekt banken een garantie van 50%, waarbij er minimaal 1.5 miljoen euro verstrekt wordt. Er geldt een maximum van 150 euro wat een onderneming mag hebben uitstaan aan kredieten.

De regeling Microkredieten

Dit zijn kleine bedragen gericht op “kleine” ondernemers die moeilijk aan financiële middelen kunnen komen.

Microkrediet wordt via 2 regelingen aangeboden. Via Qredits kan een ondernemer microkrediet lenen. Bij de andere regeling treedt de staat op als garantiehouder voor de lening.

Kortom, er zijn verschillende bedrijfsleningen mogelijk via de overheid.