Lening voor investeren

Heb jij een bedrijf en is een lening voor investeren aan de orde? Het is verstandig om de verschillende mogelijkheden te bekijken voordat jij zakelijk krediet afsluit.

Lening voor investeren

Als ondernemer weet jij beter dan wie dan ook hoe essentieel het is om in je bedrijf te investeren. Of het nu is voor de inkoop van grondstoffen, materialen of personeel, of dat jouw bedrijf een financiële impuls nodig heeft om de capaciteit of kwaliteit te vergroten. Wellicht wil jij lenen om het bedrijf duurzamer te maken. In al deze situaties is het van belang dat jij over de juiste financiële middelen beschikt om een investering te kunnen doen. Aangezien jij niet altijd zomaar geld beschikbaar hebt is het vaak belangrijk dat jij geld kunt lenen, dat je vervolgens met een vergrootte omzet kunt terugbetalen. Er zijn verschillende manieren om dit te realiseren.

Bij de overheid lening voor investeren

De meest gebruikelijke methode van lenen, het afsluiten van een lening bij de bank, is niet altijd de meest gunstige. Dit heeft alles te maken met het feit dat de banken veel last hebben van de economische crisis en daarom terughoudend zijn met het verstrekken van leningen. Indien het gaat om zakelijk krediet is er gelukkig een andere optie: het afsluiten van krediet via de overheid. Dit krediet voor ondernemers wordt ook wel microkrediet of microfinanciering genoemd. Dit is speciaal bedoeld voor ondernemers met ambitieuze plannen of succesvolle bedrijven. In de beoordeling of jij voor dit krediet in aanmerking komt worden wel altijd papieren meegenomen. Zo zijn een sterk bedrijfsplan en positieve jaarcijfers belangrijk. Hoeveel geld je op deze manier kunt lenen is afhankelijk van de situatie en wordt individueel beoordeeld.

Via internet lening voor investeren

Daarnaast is er een andere vorm van leningen: de leningen via internet. Dit zijn over het algemeen enkel leningen van kleine bedragen, bij de meeste aanbieders tot ongeveer 1000 euro. Het voordeel van deze kleine online leningen is dat het mogelijk is om deze snel en efficiënt af te sluiten. Je hoeft hiervoor niet de deur uit en papieren, controles en afspraken blijven meestal achterwege. Op die manier is het makkelijk om binnen korte tijd over een klein geldbedrag te beschikken en hoef je hier niet veel moeite voor te doen.

Crowdfunding als lening voor investeren

Een laatste optie om aan krediet te komen voor een investering is geld inzamelen via crowdfunding. Crowdfunding houdt in dat jij via een crowdfundingplatform consumenten de mogelijkheid geeft om jouw plannen of bedrijf te sponsoren, eventueel in ruil voor een kleine tegenprestatie. Op die manier kun jij als je het streefbedrag behaalt met het ingezamelde geld je ideeën realiseren en bovendien houd je geen restschuld over. Een ander bijkomend voordeel is dat je direct publiek trekt en aan je naamsbekendheid werkt. Crowdfunding werkt echter alleen in sommige gevallen, de diensten of producten moeten immers wel interessant zijn voor consumenten.

Lening voor investeren zijn dus bijvoorbeeld op bovenstaande drie manieren te realiseren. Welke het beste past bij jouw bedrijfsplannen en visie is persoonlijk, maar het is goed om de verschillende mogelijkheden ook te vergelijken op financieel voordeel.