Investeren in nieuw bedrijf

Wil jij graag investeren in nieuw bedrijf en zodoende startkapitaal lenen? Er zijn verschillende mogelijkheden voor zakelijke financiering.

Investeren in nieuw bedrijf

Het is bij het starten van een bedrijf net zo belangrijk om de financiering rond te krijgen, als het is om het bedrijfsplan op te stellen. De visie, het doel en de middelen moeten allemaal worden bepaald en vastgelegd. Wat betreft financiering kiezen veel ondernemers ervoor om naar de bank te stappen en een zakelijke lening af te sluiten. Wellicht is dit niet altijd de gunstigste, en voornamelijk niet de makkelijkste, optie om zakelijke financiering voor een bedrijf rond te krijgen. Er zijn namelijk meerdere mogelijkheden. Hieronder worden enkele mogelijkheden voor startkapitaal besproken.

Online lening voor investeren in nieuw bedrijf

Een eerste mogelijkheid, die interessant is indien het gaat om een klein bedrijf, is het lenen van geld via internet. Het is via internet enkel mogelijk om kleine bedragen te lenen. Het voordeel van deze leningen is echter dat jij zeer snel en gemakkelijk de lening kunt aanvragen en het geld ontvangen. Meestal gaat het om kortlopende leningen tot maximaal 1000 euro. Om deze leningen aan te vragen hoef jij enkel een geschikte aanbieder te zoeken op internet, die is aangesloten bij de Kamer van Koophandel en het online aanvraagproces te doorlopen. Daar komen meestal verder geen papieren, kredietcontroles of afspraken bij kijken. Het afsluiten van een online lening heeft daarmee dus voor en nadelen, maar kan geschikt zijn voor het starten van een klein bedrijf.

Microfinanciering voor investeren in nieuw bedrijf

Een aantrekkelijke optie voor het rondkrijgen van de financiering voor een nieuw bedrijf, is het aanvragen van microfinanciering via de overheid. Deze speciale zakelijke leningen zijn in het leven geroepen om de economie en het ondernemerschap te stimuleren. De hoogte van de lening en de looptijd variëren en zijn afhankelijk van het opgestelde bedrijfsplan. Aan de hand van een bedrijfsplan, een begroting en eventuele behaalde resultaten indien beschikbaar, wordt bepaald of men voor microfinanciering in aanmerking komt. Het is bij deze leningen dus zaak om de papieren goed op orde te hebben en de ideeën moeten een goede kans van slagen hebben om in aanmerking te komen voor deze vorm van krediet.

Crowdfunding voor investeren in nieuw bedrijf

Een nieuwe wijze van financieren die de laatste jaren erg populair is geworden, is crowdfunding. Crowdfunding geschiedt via een crowdfundingplatform, waarop ideeën gepresenteerd worden en consumenten het idee kunnen sponsoren. Dit vaak in ruil voor een kleine tegenprestatie, in de vorm van producten of diensten. Met het ingezamelde geld kan de ondernemer de ideeën uitvoeren en de verschuldigde diensten en producten leveren. Op die manier blijft er geen restschuld over en wordt er direct een afzetmarkt gecreëerd en naamsbekendheid. Geen wonder ook dat deze wijze van financiering zeer populair is. Wel moet er om gebruik te maken van crowdfunding uiteraard genoeg interesse zijn of eventueel een sterk marketingplan om interesse te wekken.

Investeren in nieuw bedrijf kan dus op verschillende manieren. Om te bepalen welke wijze van financiering voor jou interessant is, is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden en kansen van jouw specifieke bedrijf. Eventueel kan onafhankelijk advies worden ingewonnen over welke financiering het meest geschikt zal zijn. Een lening bij de bank blijft uiteraard ook altijd een optie.