Marketinggericht lening afsluiten

Ben jij een ondernemer en wil je daarom graag marketinggericht lening afsluiten? Het vinden van passende financiering voor je bedrijfsplannen is essentieel.

Marketinggericht lening afsluiten

Iedere ondernemer is anders en elk bedrijf is anders. Het is bij het opstellen van een bedrijfsplan dan ook belangrijk om in overweging te nemen wat er wel en niet strookt met de visie van jouw bedrijf. Dit geldt ook voor de financiering. Wat voor de ene onderneming effectief is, werkt voor de andere onderneming misschien niet. Zaken die meespelen zijn de visie van het bedrijf, de bedrijfsvorm, de duur dat het krediet nodig is (dat wil zeggen in welke termijn het geld terugverdiend kan worden), de hoogte van het benodigde bedrag, enzovoorts. Ook als het om krediet gaat is het dus belangrijk om verschillende opties te overwegen en krediet te regelen op de manier die het beste past.

Snelste manier voor marketinggericht lening afsluiten

Het kan zijn dat jij weinig tijd hebt en de financiering van jouw onderneming zo snel mogelijk rond wilt hebben. Bijvoorbeeld omdat jij een nieuw bedrijf snel opgestart wil hebben. In deze gevallen, wanneer er slechts een klein bedrag nodig is, kan het aantrekkelijk zijn te kiezen voor een online krediet. Particulieren die dit aanbieden op internet hanteren namelijk weinig voorwaarden, waardoor het geld al snel op je rekening kan worden bijgeschreven. Vaak zijn kredietcontroles en jaarcijfers niet nodig. Nadeel van deze leningen is wel dat het enkel mogelijk is om bedragen tot 1000 euro te lenen. Dit is dus enkel mogelijk indien een klein bedrag op de korte termijn voldoende is.

Microfinanciering helpt bij marketinggericht lening afsluiten

Indien er potentie zit in jouw bedrijfsplannen en jij een flinke investering nodig hebt, kan het interessant zijn je te wenden tot de overheid voor een microlening. Het programma dat zij hebben opgezet voor microfinanciering heeft als doel het ondernemen aantrekkelijker te maken en starters te helpen. Zo blijft het ondernemersklimaat in ons land gunstig. Om voor dit soort leningen in aanmerking te komen is het allereerst van belang dat jij flink ambitieus bent, daarnaast moet jij jouw plannen goed doordacht en geregeld hebben en dit ook goed documenteren. Eventuele positieve jaarcijfers uit het verleden kunnen ook in je voordeel werken. Indien jij in aanmerking komt voor een microlening betekent dit vaak dat jij een relatief groot bedrag (op maat voor jouw plannen), tegen gunstige voorwaarden kunt lenen op de lange termijn.

Crowdfunding in plaats van marketinggericht lening afsluiten

Een andere optie is het gebruik maken van een nieuwe methode van financiering: crowdfunding. Dit is in feit het via sponsors inzamelen van genoeg geld om jouw ideeën uit te voeren. Soms is dit in ruil voor goederen of diensten. Bij een succesvolle campagne krijg jij het ingezamelde geld tot je beschikking om de bedrijfsplannen uit te voeren en beloofde diensten en goederen te kunnen terugbetalen. Het voordeel van deze methode van financiering is dat er geen restschuld overblijft en dat jij direct naam opbouwt. Wel is deze methode enkel geschikt voor concepten die interessant zijn voor een breder publiek. Vernieuwende of duurzame ideeën doen het vooral goed met deze wijze van financiering.

Het belangrijkste om jouw financiering rond te krijgen is dus te bekijken wat er haalbaar is en wat er mogelijk is. Marketinggericht lening afsluiten is in ieder geval de manier van zakelijke financiering anno 2015.